Budsjettet i havn

Ass.rådmann, rådmann og ordfører i dyp konsentrasjon

Så er neste års budsjett for Meldal kommune i havn.

Etter lange og vanskelige forhandlinger i budsjettnemnd, formannskap, politiske partier og kommunestyret, ble budsjettet enstemmig vedtatt.


12.12.2008 - Magne Vullum

Da var det gjort noen forandringer i forhold til rådmannens forslag, både pluss og minus, men med tanke på forutsetningene er det antagelig det beste en kan klare uten å gå til oppsigelser eller reduksjoner av tilbud og service.

Overføringen til kirkelig fellesråd ble oppjustert, det ble funnet plass til 100% ergoterapeut, dagsenteret ble det funnet plass til og skolen på Å får være i fred til kommunestyret har behandlet forslaget som styringsgruppen for skolestruktur skal legge fram.
Dette var noen av tiltakene det ble funnet plass til.

Ann Lisbeth Tøndel og Torunn Grut følger spent med
Ann Lisbeth Tøndel og Torunn Grut følger spent med

Deler av arbeiderpartigruppen syntes det var kaldt
Deler av arbeiderpartigruppen syntes det var kaldt.

Det er godt å være ferdig
Det er godt å være ferdig.

Annonser


Medlemmer