Bush nektet å betale telefonregningen. 

 

Telenor saksøkte USA for en telefonregning på 2,76 millioner kroner som USA ikke ville betale og sendte den i retur.  

30.05.2008 -
Kategori: Arkiv

Da krigen i Irak brøt ut, inngikk Telenor en avtale med den humanitære organisasjonen USAID om utlån av to satellittelefoner. I følge avtalen skulle disse brukes til humanitært arbeid, for å teste ut hvordan rapportering og kommunikasjon fra kriseområdene kunne forbedres. Telefonbruken skulle være gratis. På grunn av kamphandlingene, kom aldri USAID seg inn i Irak, og dermed ble de to satellitt telefonene overlatt til den amerikanske hæren. Dette likte Telenor svært dårlig og mente USA hadde brutt avtalen.
Telefonene ble brukt av soldater som ringte hjem fra Irak. På 31 dager ble det ringt 4905 samtaler til familie og venner, samt det også ble surfet 2349 ganger på nettet. Dette mente Telenor var avtalebrudd, da ordlyden i avtalen sa at telefonene ikke kunne brukes til militære formål. USA på sin side mente at avtalen åpnet for militær bruk også. Krangelen resulterte i søksmål fra Telenor, som endte opp i forlik. Ingen av partene ønsket å kommentere forliket, skriver Dagbladet på sine nettsider.


 

 

Annonser


Medlemmer