Coop Orkla blir Coop Orkla Møre

 

Representantskapene i Coop Orkla og Coop Møre har besluttet å fusjonere. Fra 1. januar er Coop Orkla Møre en realitet. Dette får ingen praktiske konsekvenser for meldalingene. Prix-butikken på Løkken Verk og Coop Marked på Storås består som før. Både Coop Å og Coop Meldal er frittstående samvirkelag i NKL og ikke medlem i Coop Orkla.

06.12.2007 -
Med fusjon mellom Coop Orkla og Coop Møre fra 1. januar blir en av de største virksomhetene i Midt-Norge etabler. Coop Orkla Møre blir det tredje største i landet med en omsetning på over 2,2 milliarder kroner, ha nærmere 1.300 ansatte, 107 driftsenheter og 64.000 medlemmer.

Det var et enstemmig representnatntskap i Coop Orkla som 20. september sa ja til en fusjon med Coop Møre. Onsdag 19. september hadde representantskapet i Coop MØre gjort det samme vedtaket.

Hovedkontoret for Coop Orkla Møre være på Orkanger, med et regionkontor og en del administrative funksjoner i Ålesund. For butikkene/avdelingene i Coop Orkla og Coop Møre vil ikke fusjonen ha noen direkte konsekvenser. Vedtatte investeringsplaner vil bli videreført og gjennomført som planlagt, og driftsoppfølgingen og oppfølgingen av administrative rutiner vil bli styrket.

I følge www.coop.no er bakgrunnen for fusjonen et ønske om å ta ut stordriftsfordeler, og å bygge et robust og effektivt regionlag - for å styrke markedsposisjon og konkurransesituasjon.

Les mer på Orkladal Næringsforenings hjemmeside


Annonser


Medlemmer