Dagsenter for hjemmeboende

Odd Angvik, Astrid Fagerli Dollis, Jannike Gomez og Magda Dragseth i full sving med lunsjen.

På dagsenter for hjemmeboende eldre og syke blir alle som klarer det, oppfordret til hjelpe til med matlaging og rydding.


04.10.2012 -
Astrid Fagerli Dollis er kommunens ambulerende aktivitør, og det er hun som leder dagsenteret for hjemmeboende hver torsdag. Hit kommer deltakere fra hele bygda. De blir skysset av frivillige sjåfører som går i turnus organisert av frivilligsentralen - for øvrig ei super ordning, uttales det fra brukerne av tilbudet. Uten de frivillige sjåførene ville ikke torsdagstreffene på dagsenteret hatt noen brukere - ingen ville kommet seg dit.

Høst. Dagsenter 002Edel, Marit og Tommy har vært på handel. Tommy er en av de trofaste sjåførene. - Jeg gleder meg veldig til hver torsdag, for det er så trivelig på dagsenteret, sier Marit Kleven.

- Og her må folk bidra etter evne, sier Astrid Dollis, som har satt Odd Angvik og Magda Dragseth i arbeid med å skjære frukt og grønt til lunsjen. Noen får i oppgave å dekke bord. Andre forsvinner inn på kjøkkenet for å legge opp maten på fat, og når måltidet er over, er det sannelig noen som orker å rydde bordet, også. Astrid er sikker på at det ligger mye helseforebygging både i å treffe andre mennesker, å utføre egnet arbeid og ikke minst det å spise et godt måltid sammen.

Høst. Dagsenter 006Olaug Sørløkk koser seg ved bordet.

Frivillig dagsentermedarbeider Jannike Gomez er en stor ressurs både i kjøkkenarbeidet og samarbeidet med brukerne.

- Aktiviteten her er å være sammen og å kose oss med et måltid mat. Vi har loddtrekning hver torsdag, og innimellom har vi litt hjernetrim i form av quiz eller gamle fotografier, for eksempel, eller vi har høytlesning. Litt forefallende arbeid har vi også av og til. I det hele tatt: Mestring og sosialt samvær gir trivsel og helsegevinst, mener leder for torsdagstilbudet på Meldal Dagsenter, aktivitør Astrid Fagerli Dollis.

Høst. Dagsenter 003Johanna Hess og Odd Angvik limer plakater.

 

 

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer