Damanlegg skal rense gruveutslippene

Fagerlivatnet lekker forurenset vann til Bjørnlivatnet, og defra kan veien være farlig kort til Orkla. Nå foreligger det konkrete renseplaner. Foto: miljøstatus.no

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) går inn for naturbaserte renseanlegg. Dette innebærer bygging av to store damanlegg som skal rense utslippet fra gruvene på Løkken.


02.05.2013 -

Med investeringer på omlag 35 millioner kroner kan en bygge to store damanlegg og de øvrige tiltak som løsningen krever. - På Løkken Verk ligger forholdene godt til rette for naturbaserte renseløsninger som fører til mindre slam, mener DMF. Disse damanleggene skal føre til at metallene utfelles i dammene.

Andre løsninger som har vært vurdert er kjemisk rensing, men dette er ikke aktuelt på grunn av den kompliserte driften slike anlegg krever. Direktoratet har også gått bort fra planene om flytting av de enorme steinmassene kombinert med vannrensing. Denne løsningen kan føre til økt forurensing i selve flytteprosessen, har man konkludert. Store mengder kobber, jern, sink og svovel finnes i steinmassene.

Det hersker nå stor bekymring rundt målinger blant annet i Bjørnlivatnet, der det er registrert økende forurensing. Dette kan ramme lakseelva Orkla.

Meldal kommune skal utarbeide Plan for gruveforurensning. Dette er en kommunedelplan. Første fase i dette arbeidet er å utarbeide et planprogram som bl.a. beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkningen.

Les mer om planprosessen på Meldal kommune

Fakta hentet fra adressa.no

Red: AMS

 

 

Annonser


Medlemmer