Den gamle setra 

Anders Øystein gjør fast materialene 

Arnfinn Skjevdal er ansatt hos Coop Å, byggeavdelinga. I dag har han besøk av Anders Øystein Resell som er nede i bygda for å kjøpe seg materialer. Han er travelt opptatt med å bygge på hytta si i Resdalen. Grunnmuren laga han den 1. april, det er nesten som en aprilspøk nå på vinters tid. 

04.04.2008 -
Kategori: Arkiv

Han har ei gammel sæter ut i Langlia, og den skal han utvide med et påbygg. Det er mye bygging på gang og han tror det er 6-7 hytter som skal opp der i den nærmeste framtid. I den gamle setra har det til og med vært arrangert et samebryllup på 1800-tallet, har han hørt. Det sies også at den er en av de eldste bygningene i Resdalen. Atle Dragset har gjort grunnarbeidet til påbygget, og Anders Øystein og Arnfinn vil gjerne skryte av han. Atle er flink, og gjør grunnarbeid på flere hytter i Meldal og Rennebu i løpet av et år. Alle materialer kjøper han hos oss på Coop Å og det er Arnfinn veldig godt fornøyd med. 


 

Anders Øystein gjør fast materialene Anders Øystein gjør fast materialene 

Arnfinn gjør sine notater på ei trefjøl Arnfinn gjør sine notater på ei trefjøl 

Annonser


Medlemmer