(11.01.2007) Den gamle vannkummen ble skiftet ut

 


Drugli Maskin as fikk oppdraget med å skifte ut den gamle vannkummen ved Coop Prix på Løkken


04.12.2016 -

Gammelkummen måtte skiftes ut fordi Vognhallen til Thamshavnbanens Venner skal legge inn sprinkleranlegg. Det ble for vanskelig å koble til den gamle vannkummen. I tilfelle brann, skal det nye systemet automatisk sprute ut vann og starte slukking av ilden. Jørn Arild forteller at de måtte stenge vannet både hos Coop Prix, banken, museet og noen husstander under arbeidet. Det bød ikke på problemer, da de fikk tappet seg nødvendig kaffevann. Prosjektet ble ferdig i løpet av dagen.

Annonser


Medlemmer