Den store usikkerheten!

 

I lørdagens utgave av Avisa Sør-Trøndelag (08.09.2007) er det en del forvirring vedrørende det politiske klimaet i kommunen. Vi starter her nå med Sikringskjøringa i Meldal Kommune. Hvordan kan det ha seg at Meldal Arbeiderparti tar den hele og fulle æren for å ha innført dette på nytt igjen etter at de har sittet på sine bakben siden det var de som gikk i mot det første gangen.

09.09.2007 -

La meg sitere noen utdrag i fra dagens avis: "Jonny Kristensen (Ap) la ikke skjul på at sikringskjøringssaken har vært vanskelig da han la fram Ap's forslag til vedtak. I hovedutvalget for Utvikling og Drift 21. august fikk Ap flertall for å gi ungdomsskoleelevene på Bjørnli sikringskjøring, men bare om vinteren mellom 1. november og 1. april. Men før kommunestyre torsdag kveld hadde Ap's kommunestyregruppe skifta syn, og ga foreldrene fullt gjennomslag for sitt krav." La meg få kommentere dette innlegget så langt. Hvor lenge har ikke foreldrene kjempet for å få sikringskjøringstiltak til ungdomselevene på Bjørnli ? Hva var det arbeiderpartigruppen kalte meg etter at vi i August i fjor tok opp en video for å demonstrere for kommunestyret at dette var en farlig vei ? Hvilken av de 64 bildene de fikk overlevert var det de ikke skjønte ? Vel la meg svare kort på dette. For det første så var kommentaren fra kommunestyret at hvis de ville se rally på storskjerm så ville de se det hjemme hos seg selv og ikke på storskjermen i kommunestyret og at de syntes at dette var uvettig kjøring, samtidig de ville vurdere muligheten for en eventuell anmeldelse for flere brudd på vegtrafikkloven... Det var det svaret de ga, og så henla de denne saken . Igjen.. Hva i all verden var det de ikke forsto av videoen.. Hvis hastigheten er 80 km i timen og vi kjørte faktisk i 80 km i timen, hva var det de ikke klarte å se av faremomenter i saken ? Å gi en kommentar på at dette var uvettig kjøring i 80 km, når fartsgrensen er 80 km, er om mulig enda mer uvettig.. Videre skrives det i lørdagens utgave: "Partigruppa har kommet fram til at vi nå ønsker å gi full sikringskjøring for elever på Bjørnli. Det har vært et stort engasjement hos foreldrene, og det legger vi stor vekt på sjøl om en kan være uenig. Det har vært et prisverdig stort engasjement for ungene, sa Jonny Kristensen." sitat slutt. Er det ikke litt merkelig at en uke før valget så snur partigruppa til arbeiderpartiet til foreldrenes fordel, da de hele tiden har vært i mot, og på toppen av frekkhetens frekkhetsskala så tar de til og med æren for det... Det er ikke vanskelig å skjønne at det er valg og at arbeiderpartiet er i ferd med å miste grepet på sine saker. og enda så har de ikke klart å utrede for en mulig gang- og sykkelvei, enda de har sagt at dette skulle gjøres.. Er det slik å forstå at vi må vente i enda 4 nye år før de har tenkt å ofre dette en tanke... En annen ting som festet mitt blikk litt lenger ut i avisen var innlegget til Arbeiderpartiets leder i Meldal: "Regimeskifte og ny ordfører i Meldal ? Trenger vi et regimeskifte og ny ordfører i Meldal ? Nei det gjør vi ikke." sitat slutt. Er det slik å forstå at Meldal ikke skal ha den valgmuligheten slik at Arbeiderpartiet fremdeles skal ha eneveldet i kontorene på kommunehuset og i kommunestyret. Personlig tror jeg også at Meldal Kommune har godt av et ordførerskifte med en borgelig styrt kommune. Den borgelige fløyen kan ikke gjøre det noe verre enn det som har blitt gjort hittil... Stem heller frem et borgelig flertall og la oss styre denne kommunen i neste 4 årsperiode og bedøm selv om 4 år..

Harald Christian Hofstad Formann Meldal Fremskrittsparti.

Annonser


Medlemmer