Det er flere ledige plasser

 

Midt- Norsk stedsutviklingskonferanse - Samspillet mellom næring og samfunn, NASA vil finne sted på Bergmannskroa, Løkken Verk onsdag den 6. juni.

31.05.2007 -


Vi regner med at dokk fra livskraftige områder blir med på konferansen. Konferansen skal bidra til å sette utfordringene inn i en sammenheng slik at både lokalsamfunn og næringsliv kan blomstre og utvikles.Vi må skape gode lokale og regionale samarbeidsløsninger og utnytte erfaring og kunnskap på best mulig måte.

mvh
Steinar Anda


Disse kommer
Åslaug Haga, Tore O. Sandvik og Stein Lier- Hansen

• Hva skal til for å utvikle og opprettholde et attraktivt tettsted?
• Hvilke kvaliteter bør stedet ha og hvordan bør vi innrette oss?
Konferansen skal bidra til å utvikle robuste regioner og lokalsamfunn i et tett samarbeid mellom offentlige deltagere og næringslivet.

Konferansen er et samarbeid med lokale aktører, Husbanken og Sør- Trøndelag fylkeskommune

Påmelding til Steinar Anda, ste-anda@online.no.

Konferanseavgift inkl. lunsj og 3-retters middag kr 1900,-

Program

09.30 Registrering og velkomst

Hva vil vi
10.00 Midt- Norge mot 2015 v/ fylkesordfører Tore O Sandvik
10.15 Hvordan kan næringslivet bidra i utvikling av lokalsamfunnene v/ dir. Stein Lier Hansen, Norsk Industri
11. 00 Lunsj med kulturelt innslag
12.15 Stedsutvikling, med hjerte for attraktive steder ved kommunal- og regionalminister Åslaug Haga
12.45Innovative miljø, hvorfor har Leksvik lyktes v /fylkesråd i Nord- Trøndelag Einar Strøm
13. 10 Fruktpause

Hvordan
13. 20 NHO strategi for en langsiktig og bærekraftige utvikling v/ regiondirektør, Merethe Storødegård
13.50 Hvordan kan Midt- Norge ta gevinst fra NTNU & SINTEF v/ daglig leder LIV, Jan Onarheim
14.20 Gruppearbeid, fine ord og tanker, under ledelse av Agnar Johansen, SINTEF
16.30 Paneldebatt, ledet av Torgeir Anda, Dagens Næringsliv
17.45 Oppsummering og veien videre v/ fylkesordfører Tore O. Sandvik
18.00 Musikalsk aperitiff
18.30 Middag på SANS Bergmannskroa.


Annonser


Medlemmer