”Det kjem ailder nå’ ti ei attknept hand-

 

Dette er en av grunnholdningene for Meldal KrF’s innsats i Kommunestyret i denne valgperioden. Ordtaket betyr at vi ikke bare kan sitte passiv og forvente at alt blir ordnet for oss. Dersom hver enkelt av oss åpner opp for omverdenen, og viser vilje til å gi av oss selv til andre, vil vi gi andre muligheten til å gi oss noe!

03.09.2007 -

”Det kjem ailder nå’ ti ei attknept hand-

Dette er en av grunnholdningene for Meldal KrF’s innsats i Kommunestyret i denne valgperioden. Ordtaket betyr at vi ikke bare kan sitte passiv og forvente at alt blir ordnet for oss. Dersom hver enkelt av oss åpner opp for omverdenen, og viser vilje til å gi av oss selv til andre, vil vi gi andre muligheten til å gi oss noe!

Den enkeltes initiativ og engasjement skal føre Meldal Kommune videre inn i framtida. Tjenestetilbudet skal være et resultat av innbyggernes behov, og mulighet til å delta i beslutningene. For Meldal KrF er det mennesker og deres behov som står i sentrum.

Unge hender – Gamle hender – Kreative hender – Arbeidende hender – Veiledende hender – Mors og fars hender – Miljøskapende hender – Kjærlige hender – Frivillige hender – Foldede hender: Når du leser hver av disse punktene assosierer du noe spesielt. Les programmet til Meldal KrF og se hva vi assosierer med disse.

KrF’s ideologi bygger på de kristne og humanistiske grunnverdiene. Disse kommer til uttrykk i Bibelen gjennom det kristne menneskesynet, nestekjærlighetstanken, forvalteransvaret og de 10 bud.

Ved å gi din stemme til KrF, skal du vite at dine representanter utfører sine oppdrag med forankring i denne solide plattformen.

Det er så uendelig mye DU kan bidra med !
Det er ikke oss mot dem – det er VI sammen!


Åpne hender – får mye !
Åpne hender – gir mye !


Kjetil Gunnes
Meldal KrF
Annonser


Medlemmer