Det lysner på museet

 

Etter 5-6 kvelder har vi fått ryddet bort noen hundre gran- og lauvtrær slik at utsikten fra Meldal Bygdemuseum ned mot grenda har blitt voldsomt mye bedre - og det ser lyst ut for den store museumsdagen lørdag 10. september.


26.08.2011 - Magne Vullum

Den nystartede venneforeingen og grunneier Johan Hermann Muan har gitt oss mandat til å hogge ned stort og smått nedenfor museumsveien og Meldal Bygdeservice har fraktet dette opp til Kråkhaugen.  Nedenfor er noen bilder fra dugnadskveldene.

Arnstein Reitan

Det lysner på museet
Dugnadsgjengen blir påspandert kaffe og vafler av Marit Dalsegg:  f.v. Kjell Dalheim, Svein Dalsegg, Arnstein Reitan og John Esten Skjærli.

Det lysner på museet
Her må fotografen løpe........ Ved det fallende treet står Kjell Dalheim og Svein Dalsegg.

Det lysner på museet
Stig Kalstad (i forgrunnen) i sving med motorsaga.

Det lysner på museet
Jarle Havik i stigen.  Enkelte tre ville havnet ned på veien om vi ikke fikk satt vinsjen på dem.

Det lysner på museet
Museet i bagrunnen.

Det lysner på museet
Utsikt fra nova på Sølbergslåna.

Det lysner på museet
Her nedenfor museumsveien har det vært skogtjukt tidligere.

Annonser


Medlemmer