Drømmen om Frilsjøen - i ferd med å bli til virkelighet?

En stolt og optimistisk ordfører sammen med de ordførende for Meldal ungdomsråd, Kjersti Drugli og Magnus Selbæk Haugen. Bak er planskissen over "Drømmen".

En skuffende liten forsamling møtte opp på ungdomsrådets orienteringsmøte om prosjektet "Drømmen og Frilsjøen". Dette svært spenstige initiativet hadde fortjent et større publikum.


28.05.2013 -

Når det er sagt; de få som møtte fram, fikk en oppløftende innføring i Meldal ungdomsråd sine planer, tanker og drømmer, og de fleste frammøtte bidrog også med matnyttige innspill til "drømmen". Så konkrete og matnyttige, faktisk, at drømmen godt kan bli virkelighet om ikke altfor lang tid.

Ungdomsrådets ordførende, Kjersti Drugli og Magnus Selbæk Haugen, viste planskisser og redegjorde for de tankene som ungdomsrådet har gjort seg rundt opprustning av badeplassen på Frilsjøen. Utgangspunktet er at området er i elendig stand og at grunnen er fuktig/våt der folk skal oppholde seg. - Vi må gjøre noe med grunnen - det er faktisk svært vått her. Og det er jo et faktum at skifteboder, gjerde, sandkasser, stien fra perleringsplassen og andre fasiliteter må oppgraderes betraktelig for å få en standard vi kan trives med, mente Drugli og Haugen. De presiserte også at folk må parkere på den store parkeringsplassen. Plassene mellom gjerdet og hovedveien skal være forbehold handicapparkering.

Ungdomsrådet har en tidsplan, men denne avhenger naturliugvis av finanisering. Meldal kommune har bevilget 40000 kroner som en startsum for prosjektet, og for denne summen skal ungdommene male og sette i stand skiftebodene og gjerdet rundt plassen. Ungdomsrådet er også helt klare på at det må komme fler og større søppelkasser, helst før denne sommersesongen.

- Men på lengre sikt har vi en drøm om å sette i stand hele stedet; gjøre noe med den fuktige grunnen, bygge paviljong med peis, handicap-rampe ned til vannet, hinderløype, volleyballbane og fotballbane. De to siste prosjektene tenker vi oss på den fine stranda lengst fra hovedveien som nesten ikke er i bruk slik situasjonen er nå. Vi har gjort et prisoverslag på grunnarbeidet på hovedstranda med legging av pukk, duk og jord, og overslaget er på 400000 kroner. Dette var et lite sjokk for oss, innrømte Kjersti Drugli.

Forsamlingen i salen hadde imidlertid andre forslag til løsning på fuktproblemet på hovedstranda: Både Erik og Andreas Kalstad og Rolf Løvseth, alle grunneiere rundt Frilsjøen, pekte på heving av hele området som en bedre og mye billigere løsning. - Massen kan være kvabbsand, og det skal dere få gratis av meg. Den må fraktes bare 600 meter, lovte Erik Kalstad. Også de andre grunneierne samt Frilsjøen Fiskarlag, representert ved Leif Olav Aasløkk, var svært positive til planene og lovte å delta på dugnad for å få området i brukbar stand.

Ordfører Are Hilstad forslo å opprette ei arbeidsgruppe bestående av ungdomsrådsrepresentanter, politikere og administrasjon fra Meldal kommune samt representanter for grunneierne.

- Men aller først starter vi med dugnad 16. juni, opplyste Haugen og Drugli. - Da skal vi hogge skog for å få ryddet tomt til paviljongen samt annet nødvendig arbeid, for eksempel maling og gjerdereparasjon. Kom og bli med; 16. juni fra klokka 15.00 og utover, oppfordret Magnus Haugen og Kjersti Drugli.

Drømmen om Frilsjøen 28mai2013 051Grunneierne Rolf Løvseth og Andreas Kalstad sammen med hytteier og fiskarlagsleder Leif Olav Aasløkk. Flere medlemmer fra ungdomsrådet i bakgrunnen.

Drømmen om Frilsjøen kartutsnittDrømmen om Frilsjøen kartutsnitt. Fjerning av fukt på hovedområdet (rød skravering), ny flytebrygge, handicap-rampe, handicap-parkering, hinderløype (gulskravert området nederst til høyre på bildet), paviljong med peisplass (gult felt nederst til venstre)... Ungdommene har drømt, men de har drømt gjennomførbare drømmer!

Drømmen om Frilsjøen eksisterende skiftebodSlik ser skiftebua ut nå...

Drømmen om Frilsjøen skiftebodutkast... og slik tenker ungdomsleder Marit Bjerkås seg en mulig oppgradering...

Tekst: Anne Mari Svinsaas
Illustrasjoner: Anne Mari Svinsaas/Ungdomsleder og ungdomsråd i Meldal

 

 

 

 

 

 

 

Annonser


Medlemmer