Ekstraordinært årsmøte i Storås vassverk

Endring av organisasjonsform i vassverket.


03.12.2012 -

Ekstraordinært årsmøte Storås Vassverk AL 17. desember kl. 19.00 på Storås trevare.

Årsmøtet skal behandle vedtektsendring i forbindelse med endring av organisasjonsform.

Les Ekstraordinært_årsmøte_plakat_.pdf

 

Red: AMS

Annonser


Medlemmer