Ekstraordinært møte om mulig asylmottak

 

Det blir ekstraordinær møte i Meldal kommunestyre torsdag 18. september kl. 09.00 i Meldal Rådhus, der saken om mulig asylmottak skal drøftes politisk. Rådmannen i Meldal har vurdert saken og har gitt et saksframlegg med generelle kommentarer på henvendelsen fra Hami Eiendom AS som ønsker å tilby Utlendingsdirektoratet et sentrumsbygg i Meldal til mottak.

Meldal sentrum. Foto: www.meldal.kommune.no


15.09.2008 - Marit Mjøen

- Meldal kommune er ubekvem med at kommunen ikke oppfattes som part i slike saker, samtidig som vi som kommune har klare forpliktelser som tjenesteleverandør, skriver rådmannen.

Les hele saksframlegget her.

Meldal sentrumDet er Orkdalsfirmaet Hami Eiendom AS som eier dette bygget i Meldal sentrum, rett overfor Landbrukssenteret. Styreleder John Arne Skjellfjord orienterte politikerne om planene 25. august. Etter den tid har kommunens administrasjon jobbet med saken, og innstilinga er som sagt positiv.

Rådmannen føler seg ubekvem med at kommunen egentlig ikke er part i slike etableringer. Dette er juridisk sett en sak mellom utleier og Utlendingsdirektoratet.

- Meldal kommune anerkjenner de menneskerettslige fakta, og har stor forståelse for at asylsøkere må bosettes i kommune-Norge i søknadsperioden. Meldal kommune erkjenner at også vår kommune er aktuell for bosetting av asylsøkere, skriver rådmannen videre.

Politikerne i Meldal kan gi klare signaler til statlige myndigheter, uten at de kan ta den endelige vebeslutning i denne saken. Det er Utlendingsdirektoratet som godkjenner, eventuelt avviser tilbudet fra Hami Eiendom.

Dersom du er interessert i den politiske debatten omkring saken, er det ekstraordinære kommunestyremøtet åpent for alle.

Annonser


Medlemmer