En av ti har farlig radon 

 

Radon-gass i hjemmet tar livet av 300 nordmenn i året. Verdens helseorganisasjon vil senke maksverdiene for radongass i boliger..  

20.06.2008 -
Kategori: Arkiv

Norge har blant de høyeste konsentrasjonene av radongass i hjemmene. Én av ti husstander har for høye radonverdier. Gassen kommer opp fra berggrunnen og kan sive inn i huset om det ikke er tett. Statens strålevern anslår at 170.000 norske hus har for høye radon-verdier uten at eierne er klar over det. En fersk undersøkelse viser at 90 prosent har hørt om radon og 50 prosent kjenner til helsefaren. Likevel er det kun ti prosent som har målt radonnivået i egen bolig.
- At det er så få som har sjekket om de har dette problemet, er en stor overraskelse. Det er bekymringsfullt og alvorlig. 300 mennesker dør av dette årlig, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.
Radon er en radioaktiv gass. Når radon brytes ned, dannes nye radioaktive stoffer som vi kaller for radondøtre. Radon og flere av radondøtrene avgir alfastråler. Alfastråler kan skade celler i luftveiene slik at de f.eks. utvikler seg til kreftceller. Radon er den nest viktigste årsak til lungekreft ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Bare røyking representerer en større lungekreftrisiko.

Høye radonkonsentrasjoner i vann forekommer først og fremst i vann fra grunnvannskilder, spesielt i vann fra borebrønner i fast fjell. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner i fast fjell bør derfor måle radoninnholdet i vannet også. Måling av radon i vann kan gjøres hele året.

Hvis du er usikker om du er i faresonen.

1. Kontakt firma som tilbyr måling av radon.

2. Bestill sporfilmbokser for måling i minimum to oppholdsrom. Målinger bør gjennomføres i perioden mellom oktober og april.

3. Du mottar sporfilmer som postforsendelse. Retningslinjer følger vedlagt.

4. Måleperiode er minimum to måneder.

5. Returner sporfilmboksene til laboratorium for analyse.

6. Du mottar måleresultatet etter noen uker.

Det spiller ingen rolle hvor firmaet holder til - målinger og resultater utveksles via brevpost.

Pris per måling varierer fra rundt 250 kroner til 500 kroner.


 

Annonser


Medlemmer