En gedigen utvikling i rekordtempo

 

Det er nå 23 år siden Intersport Løkken AS ble etablert I 1983, og første salgsdag var den 20. november .

26.01.2007 -

Målsettingen var å skape et levebrød for Toril og Leiv B. Rædergård. I starten var Leiv eneste ansatte. Toril var landpostbud, og kom på butikken straks hun var ferdig med posten. Etter et halvt år var det umulig for Leiv å være alene, så hun sluttet i posten. Siden har det gått slag I slag.
I 1990 ble Intersport Futura AS i Kristiansund etablert. I 1995 overtok bedriften Intersportbutikkene på Trondheim Torg og City Syd. Etter den tid ble det også etablert Intersportbutikker på Hamar og i Elverum. Intersport Gigant på Lade blir 5 år til høsten, og selskapet er også inne på Intersport Oppdal.
På slutten av fjoråret gikk bedriften inn i Intersport ved KBS-senteret på Leangen, på Hellsenteret i Stjørdal og er nå også inne i Intersportbutikkene på Levanger og i Verdal.
Konseptet Intersport Gigant AS skal nå etter hvert brukes i alle butikkene i kjeden. Det blir derfor Intersport Gigant Løkken AS, Intersport Gigant City Syd osv.. Dette gjøres for å utnytte den “goodwill” som Gigant har fått i markedet.
Akkurat nå forberedes utvidelser på butikkene i Kristiansund, Stjørdal, mens i Levanger og Verdal vil dagens butikker bli avviklet for å gjenoppstå
som Intersport Gigant ved Magneten kjøpesenter 01.06.07. Butikkene vil få en grunnflate på + 1000 m2, som er kravet vårt for å være “Gigant”.
Intersport Gigant på Lade vil bli flyttet til en bedre beliggenhet, og bli utvidet fra dagens 3000 m2 til 4800 m2.
I 1984 var målsettingen å omsette for 3 millioner kroner netto, og det ble innfridd. I 2008 vil nok disse tallene passere 200 millioner nettokroner, sier Leiv, og legger til: I starten var Martin Grefstad og Leiv eiere, men i 2002 ble Martin kjøpt ut. For å finansiere Gigant solgte Leiv 35% av selskapet til Intersportkjeden, slik at han i dag eier 65% av selskapet Sport Invest AS, som er holdingselskapet for butikkene. Innimellom dette er det mest artig med golf, avslutter Leiv.Annonser


Medlemmer