En kan si at grunnsteinen ble lagt for bygging av Meldal Næringssenter i dag

Her skal det støpes

Den første banketten ble fylt med mørtel, og dermed er startskuddet gått for reising av industriklusteret på Jordhus, ved innkjørsla til Løkken handelssenter. 
Det er bedriftene Rosenvik, Rupro og Simpro som får nye og moderne industrilokaler for sine aktiviteter. Dessuten blir 3. etasje i fellesbygget ledig for utleie.


08.01.2009 - Magne Vullum

Her var ingen pump og prakt i dag. Dog sjelden med byggeaktivitet i disse tider med såkalt finansuro. Det var et ufyselig værbruk med silregn. Men dette så ikke ut til å forstyrre aktiviteten og framdrifta i byggegruva.  

Forberedende grunnarbeid og rigging for reising av senteret var ferdig tett før årsskiftet. Det er graving, støping av banketter og støping av plate på mark som nå er i gang som planlagt.

Det er allerede gjennomført en stor omlegging av veg, vann og kloakk. Omfattende masseutskifting er også gjort. Område for håndverkernes brakkerigg og lagerplass er planert. Et par brakker er også plassert. 
Vegtraseen fram til Simpro har variert i en periode, men anleggsfolkene skal ha ros for å sørge for fremkommelighet hele arbeidsdagen.
Helt i starten uttalte Kjell Åge Ustad ved Simpro at aktiviteten med å bygge nytt og større for Simpro virket uvirkelig. Men desto mer gledelig når det nå er en realitet. Det har jo vært en lang og møysommelig prosess fram til det endelig løsnet. Lyden fra flere gravemaskiner og lastebiler er som musikk i ansattes ører.
Gunnar Gabrielsen som har kontor i 3. etasje hos Rupro, opplevde det hele som jordskjelv i begynnelsen. De svære gravemaskinenes tyngde og kraft merkes når de glefser til i halvstive jordmasser.

Olav S.

 
Her kommer Meldal Næringssenter i forlengelsen av Rupro

Foto: Olav S
Ny veg fra Rupro til Simpro til venstre

Annonser


Medlemmer