Er du en ledertype? Strateg? Kremmer?

Kurs for deg?

Er du interessert i å heve kompetansen på forretningsforståelse og forretningsutvikling? Orkladal BedriftsUtvikling AS (OBU) har gleden av å arrangere nytt kurs i Forretningsforståelse og Forretningsutvikling som starter høsten 2011. Kurset er i samarbeid med BI Trondheim og tilsvarende program som ble gjennomført høsten 2010/våren 2011, og som nettopp er avsluttet.

09.08.2011 - Frode Langeng

Eksamen er valgfritt og foregår på denne måten: Individuell hjemmeeksamen som skrives over 3 dager. Prosjektoppgave som kan skrives sammen med flere, fortrinnsvis med kolleger i egen virksomhet. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. Prosjektoppgaven er en problemstilling tatt fra egen virksomhet, og som fører til en forbedring, utvikling eller løsning på en utfordring i bedriften. På denne måten gjennomføres utviklingstiltak samtidig med kompetanseheving og fokus på forbedringsområder. Det gis veiledning ifbm prosjektskrivingen som vil bli en direkte utviklingsveiledning for virksomheten.

Ta snarest kontakt med OBU for mer informasjon om kurset.

Klikk her for å komme til OBUs hjemmeside.

 

OBU.jpgBI_Trheim.JPG

Annonser


Medlemmer