Etterbruk av Å skole!

 

Torsdag 15/9 kl.19.30, blir det stormøte i gymsalen, om etterbruk av Å Skole.


12.09.2011 - Magne Vullum

· Planer, leietakere, ledige arealer
· Dannelse av eiendomsselskap
· Valg av interimsstyre
· Økonomi, driftskostnader
· Aktuelle aksjekjøpere, aksjepris
· Enkel servering
· Mulighet for befaring

Alle hjertelig velkommen!

Arbeidsgruppa for etterbruk av Å skole

Å skole

Annonser


Medlemmer