Fasteaksjon tirsdag 27. mars

 

Årets fasteaksjon for en mer rettferdig verden gjennomføres tirsdag.


26.03.2012 -

Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk urettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.

Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av aksjonen. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden.

Den årlige fasteaksjonen har lange tradisjoner i Meldal. Hvert år stiller konfirmanter og foresatte opp for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp sine prosjekter.

Aksjonsdag er tirsdag 27. mars - ta godt imot bøssebærerne når de kommer!

Annonser


Medlemmer