”Fiske” ved Børsetdammen

 

Per Ingstad og Morten Jerpstad brukte grindrensker og gravemaskin for å fiske opp rusk, ting og tang foran gitteret. Arbeidet er litt sesongbetont og når folk kaster rusk og rask som havner i elva er det til slutt de som må plukke det opp.

30.08.2007 -


Per Ingstad er ansatt hos Trønderenergi og styrer grindrenskeren foran gitteret. Når større ting havner i bassenget må Morten Jerpstad hos Jordet Grustak trå til med gravemaskina. Det er litt av hvert som dukker opp, blant annet har de tatt opp sykler, ski, bildekk og årer. Laksen som dør etter gytinga havner også på rista.
Inge Jordet kjører bort rasket med stor lastebil, og han må kjøre flere turer!Annonser


Medlemmer