Flomstor Orkla

 

På en liten runde fra Storås til Å i dag, fikk en et lite inntrykk av at det er vårflom i bygda.


22.05.2013 -

Orkla går ikke over alle bredder, men den går forholdsvis brun og flomstor gjennom Meldal i dag. Bildene er tatt ved Bjørsete ved kraftstasjonen. En del gårdsveier og mindre veier er også stengt pga store bekker. Det er stor snøsmelting etter varmen som har vært de siste dagene og da regnet kom i dag ble det ekstra fart. Vi får håpe vi slipper tilstandene sør for Dovre med stengte veier bl.a. i Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Vårflom023

Vårflom024

tekst/foto

Britt G.Moen

 

Annonser


Medlemmer