Flyttblokker

 

Dette er et minne fra tidligere klimaendringer.

11.07.2007 -

For 15 – 20 000 år siden låg isen tykk over Trøndelag. Den var i bevegelse og skapte enorme krefter som raserte landskapet under seg. Svære steinblokker ble revet løs og transportert over lange avstander.
Når isen tinte tok transporten slutt og blokkene kunne ble liggende igjen på de merkeligste plasser.
Flyttblokkene på bildet ligger på Slettesberget i Ilfjellet, men en kan finne dem nesten over alt i distriktet vårt.



Ola L.

Annonser


Medlemmer