Folkemøte om gruveforurensning

 

Det inviteres med dette til et folkemøte med gruveforurensning som tema på Løkken Verk tirsdag 19. juni kl 1800 i idrettsbygget.

15.06.2007 -

På møtet vil det være personer fra Statens forurensningstilsyn, Norsk institutt for vannforskning, Bergvesenet, Nærings- og handelsdep. og Meldal kommune.
Det vil bli gitt generell informasjon og muligheter for å stille spørsmål.

Alle er velkommen!

Annonser


Medlemmer