For dårlige leseferdigheter? 

 

Vi har i noen dager hatt gående en undersøkelse vedrørende de dårlige leseferdighetene i skolen. Mange har stemt, og resultatet viser at over 40 % av de som har stemt har gitt politikerne skylda. Det er kanskje ikke så rart, det er fra sentralt hold alle reformene blir tredd over hodet på lærere, elever og de mange berørte foreldre.  

22.01.2008 -
Kategori: Arkiv

Ellers viser undersøkelsen at ca. 26 % av stemmegiverne gir lærerne skylda og at ca. 23 % mener at foreldrene burde engasjere seg mer.

Det ser nå ut til at de statlige organer tar denne saken alvorlig, og har som følge av det avsatt 30 mill. kroner i strakstiltak for å bedre leseferdighetene blant elevene. Vi får håpe at disse pengene vil bli brukt til det beste for undervisningen, og ikke sølet bort ved å lønne rene byråkrater.

Vi tok en prat med rektor ved MULB, Anita Storm, som ikke vil legge skylda på enkelte grupperinger. Resultatet av de nasjonale prøvene gir oss et godt grunnlag for å finne tiltak. Nå vet vi hvordan det står til, og vi ser at det er rom for forbedring, sier Anita. Skolene er i gang med tiltak, uten at det vil gi resultater over natta, men det blir spennende å sammenligne resultatene over år. Hun forteller at Kunnskapsløftet har tydelige mål og større fokus på å nå målene. Skolen er en kompleks organisasjon med komplekse målsettinger, der mange har synspunkter på hva vi skal satse på og hvordan vi skal gjøre det, sier Anita. Vi må bli enige om hva vi skal ha fokus på og hvordan vi skal nå målene. Anita har tro på å investere i kompetanseutvikling av lærere, og flere lærere i klassen ville gitt mer tid til hver elev. Samtidig ser hun nødvendigheten av å utnytte ressursene som finnes best mulig. Anita vil nødig ta del i den såkalte ”sort/ hvitt-tenkningen”, som tilsier at alt var så mye bedre før. Det er mye som er bra i norsk skole i dag, fortsetter rektoren, men mye kan også bli bedre.


 

Annonser


Medlemmer