Forebyggende politiarbeid

 

Politiet får brev fra Biltilsynet når ungdommer under 20 år har meldt seg til oppkjøring på moped, traktor, motorsykkel eller bil.

15.02.2007 -
Det er spørsmål om vedkommende er skikket til å ta førerprøven. Da får elevene en skriftlig henvendelse fra politiet, om de er interessert i en samtale. I den rettes fokusen på det de ikke lærer ved kjøreskolene, og temaene blir fart, promille, verneutstyr, trimming av mopeder o.l. De blir orientert om at lovbrudd er dyrt, som at for stor fart gir store bøter og promillekjøring fører til både bøter og inndragning av førerkort. Dette er et prøveprosjekt over et år, men det vil fortsette, sier lensmann Brynjar Einum. Han poengterer at det er en frivillig sak om ungdommene vil møte politiet til ett kvarters samtale, men de fleste velger å ta praten. Det har vært mange positve tilbakemeldinger, ikke minst fra foresatte.

Annonser


Medlemmer