Foreldre på ”mattekurs”

 

Skolene i Meldal har nå hatt samarbeid med Mattesenteret i Trondheim, for å få mest mulig innsikt i og erfaring med deres måte å jobbe med matematikk på

28.03.2007 -
Tidligere i vinter ble det gjennomført matematisk juleverksted ved alle skolen i Meldal, som ga nye erfaringer. Foreldre, foresatte og lærere ved Storås skole deltok på mattekurset her i vår, og deltakelsen og interessen var stor. Opplegget var delt på 3 kurskvelder, og den første kvelden lærte de om tallbegrep. Andre kurskveld ble de fire regnearter gjennomgått. Geometri fikk de lære mer om den siste kurskvelden. Disse kveldene var ment å skulle være til hjelp, og lærer Gitte og Grete var godt fornøyd med oppmøtet.
Vi tok en prat med deltaker Ola Lilleås, som forteller om godt utbytte av kurset. Framgangsmåtene er annerledes i dag enn de var da de sjøl gikk på skole, og det er viktig at foreldrene kjenner de nye regnemåtene om ungene skulle trenge litt leksehjelp, sier Ola. Janne Monset, som sjøl jobber i skolen, syntes dette var et fint tiltak. Læringen er lagt opp slik at matematikkundervisningen konkretiseres i sterkere grad nå, og skolene har investert i hjelpemidler til denne bruken. Janne mener at faget blir mer interessant på denne måten, og mener det gir lettere forståelse for de matematiske begrepene med sterkere fokus på konkretisering.Annonser


Medlemmer