Foreldremøte Montessori

 

Styret for Montessori-skolen er nå i innspurten for etablering, og inviterer derfor til Foreldremøte i Idrettsbygget mandag 4. juni.


30.05.2012 -

I disse dager underskrives ansettelsespapirene for de lærerne som har fått tilbud om jobb ved Montessori-skolen på Løkken. Dette innbefatter rektor og andre lærere (ledere). Den tyngste oppgaven har vært å rekruttere lærere med Montessori-utdanning, men der er man nå i ferd med å nå målet om 40% dekning i staben med lærere.Når det gjelder skole-lokale, ble det sist uke gjort et enstemmig vedtak i kommunestyret om at Montessori-skolen ikke får leie lokaler i MuLb-bygget før i januar måned. Det jobbes nå med alternative løsninger for de første 4-5 månedene, slik at man slipper å ta den økonomiske belastninga som leie av et midlertidig skolebygg vil medføre. Styret er av den oppfatning at foreldrene skal bli de første som blir orientert om den valgte løsninga, og det vil da skje på foreldremøtet. Foreldremøtet er i Idrettsbygget på Løkken, med møtestart kl 20:00.Endre Storholt(red.Britt G. Moen)

Annonser


Medlemmer