Førr noen damer!!

Bjørg Skjølberg, Tonje Anita Sølberg, Astrid Røttereng og Kari Grøset

Når kommunen er i beita for vikarer på Helsetunet må de ty til pensjonistene.

12.04.2011 - Aud Inger Kalseth

Damene har en lang og varierende karriere bak seg i helsesektoren og kunne med god samvittighet nytt sitt otium. Men når Meldal kommune ringer og ber så pent, stiller de opp så sant de kan. De er så heldige at helsa er god nok til at de kan gjøre det. De er enige om at Meldal kommune var en god arbeidsgiver og Meldal Helsetun var en god arbeidsplass da de var yrkesaktive, så nå er det en glede å stille opp for å gi noe tilbake.

Rådmann Ingjerd Astad-Steen sier at Meldal kommune nesten er helt avhengig av dem, og setter stor pris på at de stiller opp. Det kan være mange grunner til at det trengs vikarer, og enkelte ganger lykkes det ikke å få tak i noen av de faste som fortsatt er yrkesaktiv. Da er det greit at pensjonistene kan trå til, og på Meldal Helsetun er det 5 stykker som stiller opp. Eva Dragset f.1941, Kjellaug Hyldmo f. 1943, Kari Grøset f.1941, Astrid Røttereng f.1942 og Bjørg Skjølberg f. 1940.

På søndag ettermiddag var tre av dem på samme vakta på Solhagen, så det var bare Tonje Anita Sølberg på bare 26 år (denne dagen), til å trekke ned gjennomsnittsalderen. Jeg var på besøk midt i kveldsmaten for noen, mens andre var ferdig og trengte litt stell. Noen syntes det var trivelig med besøk, mens andre så litt skeptisk på den fremmede damen. Det var trivelig å stikke innom dem til en ettermiddagsprat om mangt og mye mens de ansatte sørget for at alle hadde det godt og trygt.

Tekst og foto: Aud Inger

Annonser


Medlemmer