Forslag til navn på banen

 

Den skal dekke flere funksjoner og bør derfor ha et navn som ikke bare går på motorcross. Navnet bør også være relatert til det lokale miljøet den ligger.

10.09.2007 -

Like ovenfor banen er funnstedet for kisforkomsten på Løkken som ble funnet i Berguggelåsen i 1654. Alle malmfunn på den tiden fikk et navn som viste sin takknemlighet til Gud. Funnstedt på Løkken ble døpt Gottes Gluck (Guds lykke).

Hva med: Arena Gottes Gluck?

Andre alternativer. Arena Orkla, Arena Meldal, Arena Wallenberg.


Med hilsen
Arve Slørdah

Annonser


Medlemmer