Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2008-2011

Meldal kommune har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-5 vedtatt å legge ut forslag til Trafikksikkerhetsplan for 2008-2011 i Meldal kommune ut til offentlig ettersyn.Les mer 

06.06.2008 - Magne Vullum
Kategori: Siste fra kommunen

Annonser


Medlemmer