Fortjent medalje etter 6 perioder i kommunestyret.

 

Per Sørløkk har i mer enn 50 år lagt ned et stort arbeid for Meldal Kommune.

09.10.2011 - Aud Inger Kalseth

Når Per Sørløkk i en alder av nesten 76 år gir seg som Kommunestyremedlem, er det ingen som tror at han har tenkt å slutte med politikk. Han kommer nok til å holde seg oppdatert og arbeide som lobbyist der han føler han må engasjere seg.

For Per har et stort engasjement og er sterkt opptatt av rettferdighet. Det er vel naturlig at eldrepolitikk ligger hans hjerte nærmest akkurat nå, men barn- og ungdom er ikke langt unna i tankene hans heller. I tilleg er han sterkt opptatt av budsjett, og liker ikke å føre overbudspolitikk. Han er klar på at vi ikke skal bruke mer penger enn vi har.

Han ble første gang valgt inn i kommunestyret i 1975 og satt fram til 1991. Da sa han fra seg gjenvalg. I 1995 og 1999 stod han på lista igjen, men ble ikke valgt inn. Så har han vært inne igjen fra 2004 tll 2011. At han ikke var valgt inn i Kommunestyret, betyr ikke at han var inaktiv. Da brukte han engasjementet på  partiarbeid og støttet og pushet de som var med i Kommunestyret. Arne L. hadde nok både mange telefoner og besøk på kontoret. Han var også ansattevalgt i styret for Rosenvik og satt en periode i Kontrollutvalget som nestleder. 

I tre av periodene har han sittet i formannskapet og to perioder har han vært leder i Helse- og sosialstyret. Som leder var han også leder i klientutvalget. Etter at Hovedutvalgene ble omorganisert, har han fått med seg to perioder i Hovedutvalg for Oppvekst, Helse og Omsorg, OHO.

Dyrevernsnemnda, landbruksnemnda og styret for Mogset gård har vært oppgaver som Per har gått inn for med krum hals.

To oppgaver som han satte pris på, var leder av byggekomiteen da Meldal sykehjem ble til Meldal Helsetun. Han satt der som leder av Helse- og sosialstyret. Som representant fra eldrerådet var han medlem av byggekomiteen for Demensavdelinga. 

Han har vært valgt medlem til Fylkesnemnda for barnevernssaker, Herredsretten (nå heter det Sør-Trøndelag Tingrett) og Lagmannsretten. Han har vært med i styringsgruppa for idrett og fysisk aktivitet og medlem av Forstanderskapet i Meldal Sparebank, en periode som nestleder og han har vært leder av valgkomiteen i Meldal Sparebank.

De siste 12 åra har han vært medlem i Eldrerådet, de siste åtte som leder. Der bestreber han seg på å få til trivelige arrangement for de eldre og for å få til det, er han blitt en mester i å finne penger (glade givere).

Utenom engasjementet, er det en ekstraordinær god hukommelse som er Per sitt varemerke. Å diskutere noe som har hendt eller et vedtak som er gjort, det er bortkastet energi. Han har alltid rett. Men det hender at han sjekker i sine papirer og dokumenterer at han har rett ogå, for sikkerhets skyld. I reglementet for Kommunestyret står det at medlemmene skal være pent kledd, det har han også vært nøye på og følge opp.

Dette har vært en gjennomgang av det meste av hans politiske engasjemet, men han deltar aktivt med andre ting oså. Han kjører ut varm mat fra Helsetunet som medlem av Meldal pensjonistforening. Fotball hører absolutt inn under interessene hans, og han er ofte å se på fotballkamper. Flink til å gå på besøk på Meldal Helsetun, er han også.

KS-medaljen tildeles en person som har utført en fortjenstfull og samfunnsnyttig virksomhet av særlig betydning for sin kommune. For folkevalgte kreves det 24 års funksjonstid.

meldal,no vil også få gratulere!

Per Sørløkk takker for medaljen og for samarbeidet gjennom mange år.

Tekst og foto: Aud Inger

Annonser


Medlemmer