Fra romforskning til Treholt

 

Årets Bergmannskonferanse greide å engasjere og hadde som vanlig et program med mangfold og spenning.


30.04.2013 -

Det å samle svært engasjerende og spennende næringslivsledere er blitt en vane for Ingunn Rekstad, kvinnen bak konferansen. I år hadde hun i tillegg lagt inn en spennende siste deltaker i næringslederen Arne Treholt. Han er nok mest kjent for sin fengselsstraff etter spionasjedom, men for tiden er han selv nok helst opptatt av hvordan Europa utvikler seg.

Han bidro på konferansen med et interessant foredrag om finanssituasjonen i EU med utgangspunkt i den dramatiske situasjonen på Kypros der han selv jobber og er etablert. til slutt ga han et nøkternt, men likefullt følelesesladet innblikk i sin dramatiske historie.

treholdt

Foto: Arne Treholt

Før paneldebatten hadde vi fått en dose romforksning, en rundtur med satelittnavigering i verdensrommet, under jorda med kjerneboring, visjoner for et Trøndelag i vekst, via teknologiens muligheter og industriens invsteringer og et ismett av næringspolitiske tanker. Alt dette innenfor en tidsramme på sju timer - inkludert lunsj.

Paneldebatten under årets konferansen hadde problemstillingen "Etter 100 år med kvinners stemmerett domineres fortsatt styreverv og lederposisjoner av menn. Er kvinnelig arbeidskraft fortsatt ikke en fullt utnyttet ressurs?" Med journalistlærer Siri Gelein fra Norges Kreative Fagskole som debattleder, fikk de fem i panelet brynt seg.

- Likestillingsdebatten er utløst av en skjult kvotering av menn, åpnet fylkesordfører Tore O. Sandvik. Arbeiderparti-ordføreren fikk medhold i sin aksept av dagens kvoteringsmodell for ASA-styrer av eks Høyre-ordfører i Trondheim Anne Kathrine Slungård.

- Jeg er for kvotering og liker å kalle meg "blåstrømpe". Kvotering og flere kvinner inn i lederstillinger har blant annet betydd mye for mer fokus på antikorrupsjonsarbeidet. Det å få andre inn i styrerommene enn representanter for "gutteklubben" har gitt økt og endret kompetanse inn i næringslivet, var Slungårds påstand.

- Jeg er i mot kvotering, det er også Fremskrittspartiet, sa Stortingsrepresentant fra FrP, Per Roar Bredvold.

- Ved ansettelser ønsker ikke jeg å bli vurdert av en gruppe bestående av bare menn. Dette er en av årsakene til at det har gått så sakte å rekruttere kvinner som ledere, sa Unni Stensmo,konsernsjef i SINTEF.

- Hva skal gjøres for å endre fokus fra bonusordninger og konkurranselønn til andreordninger som appellerer til kvinner? spurte debattleder Gellein.

- Kvinner vil nok utvikle seg slik at de aksepterer bonussystemet, prøvde Svein Flåtten, stortingsrepresentant fra Høyre seg. Han rodde seg inn igjen på en måte ved å si at det er viktig for mangfoldet at flere kvinner er med styrer og bedriftsledelse.

Tekst: Marit Mjøen | Foto: Britt G. Moen

DSC 0090

Foto: Siri Gellein

DSC 0001

 

 

 

 

 

DSC 0005

 

DSC 0008

Foto: Bo N. Andersen, adm. dir. Norsk Romsenter.

 

DSC 0011

Foto: Gard Ueland, adm. dir. Kongsberg Seatex.

DSC 0016

Foto: Gard Ueland, adm. dir. Kongsberg Seatex og daglig leder i ORME ressurs- og fagskole, Anne-Kristin Fjellstad.

DSC 0018

Foto: Erik Dragset, Simpro, Erlend Olsø, Salvesen&Thams og Arnstein Hjelset-Engan, Simpro.

DSC 0019

Foto: Endre Storholt og Ove J. Snuruås.

DSC 0020

Foto: Kari Haugen og Anne Melgård, Avisa Sør-Trøndelag.

DSC 0022

Foto: Liv Marit Hage Vinje og Ingunn Rekstad.

DSC 0023

DSC 0025

Foto: Fylkesordfører Tore O. Sandvik.

DSC 0028

Foto: Anne Kathrine Slungård og Tore O. Sandvik.

 

DSC 0035

Unni Stensmo, konsernsjef i SINTEF.

DSC 0037

DSC 0038

Foto: Stein Are Slupphaug, Anita Holten fra YIT.

DSC 0039

Foto: Daglig leder i Orkladal næringsforening Ove J. Snuruås, rådmann i Meldal Roy Fritzon.

DSC 0041

DSC 0043

Foto: Erik Dragset og Gard Ueland.

DSC 0045

Foto: Arne Treholt

DSC 0051

Foto: Ingunn Rekstad, Anne Kathrine Slungård og Arne L. Haugen.

DSC 0065

Foto: Svein Flåtten, stortingsrepresentant Høyre.

DSC 0074

Foto: Hilde Sætertrø, prosjektleder i NHO (tidligere prosjektleder for Løft Meldal Opp og Fram.)

DSC 0075

Foto: Anne-Kristin Fjellstad og Espen Brandslet.

DSC 0078

foto: Ordfører i Meldal Are Hilstad.

DSC 0079

DSC 0083

DSC 0086

Foto: Paneldebatt: f.v. Unni Steinsmo, Svein Flåtten, Per Roar Bredvold, Tore O. Sandvik og Anne Kathrine Slungård.

Annonser


Medlemmer