Fra tømmerskogen 

 

Det lukta godt av tømmerstokkene som Jan Atle Hoem fra Meldal lossa ved Kvamsgjerdet.  

25.02.2008 -
Kategori: Arkiv

Jostein Aas fra Rennebu eier den store lastbæreren og Jan Atle kjører den på deltid. Han må kjøre 2,5 km innover i skogen for å komme til hogstfeltet. Det går fort unna med vedhogst når dagens utstyr blir benyttet. På hogstfeltet står en hogstmaskin som gjør unna skogsarbeidet på kort tid. Den ene dungen, den med slip skal til Skogn og bli til avispapir! Den store dungen skal kjøres til Støren og bli til bygningsmaterialer.

 


 

Annonser


Medlemmer