Fra Tove ”Kaptein” og Jo ”Banjo” til satellitt

 

Simpro produserer elektronikk også for Kongsberg Seatex.
Denne uken ble det levert kretskort som skal bygges inn i en satellitt, AISSat-1 for overvåkning av nordområdene. Hensikten er å kartlegge skipstrafikken, hjelpe til med navigasjon og norsk suverenitetshevdelse i alle de norske havområdene nord for Stadt.
Satelitten skal haike ut i rommet med en indisk bærerakett i løpet av 3. kvartal 2009. Dette er et kompetanseprosjekt for Kongsberg Seatex og Simpro.


19.11.2008 - Magne Vullum

Fra Tove ”Kaptein” og Jo ”Banjo” til satellittDenne gangen er det Tove Krokdal og Jo Stene Nordvoll som blant andre er sterkt medvirkende til denne spesielle produksjonen hos Simpro.

Totalkostnaden for satelitten er rundt 30 millioner kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt også mellom Norsk Romsenter, Forsvarets Forskningsinstitutt, University of Toronto (satelittplattformen), Kongsberg Defence &  Aerospace (også kunde av Simpro), Kongsberg Satellite Services og Kystverket.

Kan videre fortelle at AIS (Automatic Identification System) er et antikollisjonssystem som er pålagt å være i bruk på alle fartøy over 300 bruttotonn. Systemet er i drift med landbaserte kommunikasjonsstasjoner.  AIS-utstyrte skip utveksler informasjon om posisjon, fart, kurs, last og navn, og meldingene mottas av Kystverkets AIS-stasjoner når fartøyene er innenfor ca 40 nautiske mil. En AIS-mottaker i en satelitt utvider dekningen betraktelig.

Simpros hovedprodukt for Seatex er produksjon av en radar for bruk i supplybåter som går i frakt til oljeplattformer. Radaren er en del av et meget nøyaktig navigasjonssystem, og radaren brukes for å hindre kollisjon ved fortøyning.

Tilnavnene er fra videoen Simpro”En Elektronikkbedrift” som hadde verdenspremiere ved yrkeskursene under Yrkesmessa i Meldalshallen.    

Simproinfo ved
Olav ”The boss”

Tove ”Kaptein”Jo ”Banjo”
Tove ”Kaptein”                                                                  Jo ”Banjo”

Annonser


Medlemmer