Frivillighetssentral i Meldal

 

Leder av interimsstyret for Frivillighetssentral i Meldal, Erling Hove, og kulturkonsulent Kari Garberg syntes det var god grunn til å markere at Meldal har fått innvilget sin søknad om statsmidler til etablering av frivillighetssentral.
Derfor ble interimsstyret innkalt til møte på Meldal dagsenter for å markere med bløtkake og ta noen avgjørelser om framdrifta.


10.07.2008 - Magne Vullum

Det skal lyses ut en 50% stilling som daglig leder, og det må avklares hvordan frivillighetssentralen skal organiseres.

Det ble bestemt at interimsstyret skal fungere fram til årsmøtet som skal avholdes før utgangen av mars.

Interimsstyret består av:
Erling Hove, Meldal pensjonistforening
Per Sørløkk, Meldal eldreråd
Snorre Skarstad, Løkken pensjonistforening
Aud Løfshus, Løkken Sanitetsforening
Tove Sølberg, Meldal Sanitetsforening
Ingrid Haugen, Meldal ungdomsråd
Aud Inger Kalseth, Meldal kirkelige fellesråd.

Tekst/foto: Aud Inger Kalseth

Erling Hove, PerSørløkk, Tove Sølberg og Kar Garberg
Erling Hove, Per Sørløkk, Tove Sølberg og Kari Garberg

Ingrid Haugen
Ingrid Haugen

Annonser


Medlemmer