Gammelveien.

 

Naturen tar tilbake gammel ferdselsåre.

19.06.2007 -

”Her gjekk den gamle vegen, mens nordavind i treom bles”, skreiv en av våre store naturpoeter i et av sine dikt, men det var nok ikke denne han hadde i tankene.
Dette er en bit av gammelveien på vestsiden av Orkla, mellom Lo bru og Voldøyen.
Da denne veien ble opprustet før Orklautbyggingen ble den lagt utenom Fossvollan.
Her syklet jeg som gutt mange ganger når vi skulle i Mosbrunnskjerva på fisking.
Nå har naturen snart tatt tilbake den gamle velbrukte veitrasse’en.
Det er idyllisk å gå her, selv om søgen fra biltrafikken fra nyveien høres.


Ola L.

Annonser


Medlemmer