Gatelys i Langenglia.

 

I boligområdet Langenglia på Løkken arbeides det nå med montering av gatelys. Det er Langenglia velforening som er initiativtaker til anlegget, og det blir realisert med egenandeler der hver husstand  betaler 10 000 kroner, et engangstilskudd fra kommunen  og en betydelig dugnadsinnsats fra beboerne.

Svein Romundstad, Jan Erik Olsen og Tormod Hoel. Foto: Jørn Arild Drugli


24.10.2008 - Marit Mjøen

Meldal kommune er med gjennom økonomisk tilskudd, både fordi kommunen er grunneier på deler av ormådet og fordi velforeningas initativ er et bra trafikksikkerhetstiltak på en vei med stor trafikk.

Totalkostnaden på anlegget er kalkulert til ca. 750 000.

Det har lenge vært snakket om gatelys i boligfeltet, fordi det er veldig mørkt på enkelte steder langs Langlia. Arbeidet fram mot realisering er nå kronet med hell. Velforeninga har fått med seg 37 husstander som bor i det berørte området, og oppslutningen om prosjektet har vært god.

Hele anlegget bygges med nedgravde kabler og stålmaster for å unngå skjemmende luftkabler. Det er beregnet at anlegget skal være klart  i løpet av november. Montering av det elektriske anlegget vil delvis bli utført på dugnad og delvis av elektrolinja på Meldal videregående skole. Å montere gatelys i et boligfelt sees på som en verdistigning for eiendommene og ikke minst som en velferdsøkning for beboerne.

Gatelys i Langenglia

Foto: Svein Romundstad, Jan Erik Olsen og Tormod Hoel.

 Gatelys i Langenglia

gatelys_2.jpg

Noen av dugnadsgjengen i Langenglia: F.v. Svein Romundstad, Jan Erik Olsen og Tormod Hoel. Foto: Jørn Arild Drugli

Annonser


Medlemmer