Gaveutdeling i Meldal Sparebank 

 

Årlig gis det ut av bankens overskudd som gaver til almennyttige formål. I den forbindelse oppfordres alle lag og organisasjoner som ønsker å komme i betraktning til å sende en skriftlig søknad om tildeling av midler.  

14.01.2008 -
Kategori: Arkiv

Søkeren bør ha et kundeforhold i banken, i tillegg bør regnskapet for 2006 og 2007 vedlegges søknaden.
Skriv også litt om aktiviteten i laget/organisasjonen, samt medlemstallet.
Tildeling av gaver skjer i Forstanderskapets møte i slutten av februar.

Søknadsfristen er satt til 31. januar.

Meldal Sparebank
Løkkenveien 2 – 7336 Meldal
Telefon 72 49 80 00
E-mail: post@meldal-sparebank.no

 

Annonser


Medlemmer