Glad i å synge

 

Gretha Angvik har vært ansatt i Meldal kommune siden høsten 1976. Da fikk hun ei vikarstilling som kontorassistent på Teknisk kontor. Deretter ble det et vikariat på Trygdekontoret før hun igjen fikk arbeid på Teknisk kontor.

06.09.2007 -


Da den første omorganiseringa ble foretatt i midten på 90-tallet, ble hun ansatt på det som var forløperen til Servicekontoret. Det nåværende Servicekontoret ble offisielt åpnet 11. januar 2005. Gretha er som regel å finne rett innenfor døra på Rådhuset, og hun gir god service til kommunens innbyggere når de kommer med sine spørsmål. De ble best i Trøndelag på service og det ble feira da vi gjorde intervjuet.
Gretha er Fosning, og kom til Meldal først på 70-tallet. Hun fant kjærligheta i en løkkenbygg og ble værende i bygda. Bjørn og Gretha bygde hus og flytta til Løvby. De har to døtre, ei som delvis bor i USA og den andre på Orkanger. Bjørn er blitt pensjonist og spiller golf, mens Gretha er mest opptatt med sang. Hun er medlem av koret Cantilena, Hemne og Vinje Songlag og en oktett ved navn ConMoto. I ledige stunder er de opptatt med å pusse opp heimplassen til Gretha i Fosen, som de har overtatt.
Gretha sørger for forhåndstemming i RådhusetAnnonser


Medlemmer