Gledelig med mange besøk på portalen

 

Nettmøte ble det, men vi skal være ærlige å si at det ikke var det helt store oppmøtet

30.01.2007 -

De som var til stede fikk forhåpentligvis litt utbytte av besøket sitt. Flere gode innspill kom fra deltakerne, som nok fikk noen svar på hvilke muligheter den videre prosessen kan gi.
Det har til nå vært få tilbakemeldinger fra lag og organisasjoner, men det vil nok komme etter hvert. Det er viktig at dere gir oss de nødvendige opplysninger om organsisasjonen, slik at dette blir lagt ut riktig.
Daglig har det vært over 500 personer inne på portalen, og det er meget bra. Gledelig er det også at det har vært 22 ”hit” i fra Polen, men det er også registrert flere besøk fra England, Østerike, Spania, Sverige, Tyskland med flere. Dette tyder på at meldalingene i ”utlendighet” vil vite hva som skjer i bygda. De som bor her kan bli enda flinkere til å fortelle nyhetshungrie ”utlendinger” om det som skjer.
Karbonadene som Bergmannskroa serverte og næringsforeningen "sponset" smakte fortreffelig.

Annonser


Medlemmer