Glimt fra bispevisitasen


 

Biskop Tor Singsaas møtte 105 år gamle Anna Berg på sin ferd gjennom Meldal denne uka, men også skolelever og barnehagebarn fikk møte Nidaros-bispen.


21.04.2012 -

Skolebarn i Løkken og Meldal kirker, møter, lunsjer og middager med representanter fra menighetsrådene, kirkeverge og kommuneledelse var blant opplevelser og samtalepartnere for biskop Tor Singsaas og stiftskapellan Einar Wegge gjennom disse tettpakkede dagene.

 Bispevisitas4

Syngende skolebarn i Løkken kirke under gudstjenesten for Løkken skole.

Bispevisitas 2

Melldal kirke full av skolebarn under gudstjenesten for Storås og Grefstad skoler.

Bispevisitas1

Biskop Tor Singsaas og sokneprest Thor Aas i Meldal kirke.

Bispevisitas 2012 og Tårnklubb 071 

Fredag var det lunsj på Helsetunet.

Bispevisitas 2012 og Tårnklubb 077

97 år gamle Karen Gjønnes hadde ett og annet å fortelle biskopen.

Bispevisitas6 

Alle kommunens barnehagebarn samlet til barnegudstjeneste i Meldal kirke.

Bispevisitas 2012 og Tårnklubb 082

(Blant andre) Ordfører Are Hilstad, prost Birger Foseide og biskop Tor Singsaas under biskopens lunsj med kommuneledelsen ved ordfører, rådmann og formannskap.

 

Bildene er tatt av Thor Aas og Jan Inge Holm.

 

(Red.: Anne Mari Svinsaas)

Annonser


Medlemmer