God miljøkonferanse i Meldal AUF's regi

 

AUF-leder Eskil Pedersen og ordfører Are Hilstad er imponert over miljøengasjementet til ungdommen i Meldal AUF, her representert ved leder Ellen H. Bergsrønning.


30.01.2012 -

Leder i Meldal AUF, Ellen Haugen Bergsrønning, synes både Eskil Pedersen og ordfører Are Hilstad leverte innlegg som var Meldals første miljøkonferanse verdig. Pedersen mener engasjementet omkring vår lokale forurensingsproblematikk er både imponerende og nødvendig.

- Det er utrolig godt å oppleve, og jeg blir både stolt og ydmyk over å se at et AUF-lag som bare har bestått i noen måneder er seg sitt ansvar så bevisst at de går på et løft som denne konferansen er. Det betyr at miljøengasjementet i Meldal AUF er stort og levende, og jeg skal lover å ta med meg all informasjon og glød herfra til sentralstyret i Arbeiderpartiet. Problemet med gruveforurensingen skal oppover i systemet, lover Eskil Pedersen.

Informativ konferanse
"You'll never walk alone", sang Are Hembre til innledning, og følelsen av å være mange om å løse et stort lokalt problem ble bare sterkere ettersom både AP-veteran Sivert Berg fra Rennebu, ordfører Are Hilstad fra Meldal og leder Eskil Pedersen fra AUF sentralt oppfordret både publikum og myndigheter til å se alvoret i miljøproblemene rundt gruvene på Løkken.

Are Hilstad, som også er leder i forurensningsutvalget, fortalte om opphavet til forurensingen, nemlig de enorme bergveltene som dekker hele lia opp fra Løkken-dalen. Bergveltene er "avfall" fra gruvedriften på 1600-, 1700- og 1800-tallet, da mangelen på lys gjorde at gruvearbeiderne ikke kunne skille god og dårlig malm inne i gruva. Malmen ble "skeidet" når den vel var ute av gruvegangene - rik koppermalm ble da skilt fra gråberg med lite malm, og denne sistnevnte varianten ble rett og slett kastet. Slik ble de store bergveltene dannet.

- Når regn- og smeltevatn blir filtrert gjennom massen i bergveltene, følger tungmetaller med vatnet ut og ned i Raubekken, som igjen fører med seg forurensingen ut i Orkla. Vi står overfor en sterk fiende her; cirka ett tonn kopper havner i Raubekken ukentlig, sa Hilstad og var klar på at det er den norske stat som eier forurensingskilden og som har et klart ansvar når det gjelder å finne løsninger. - Vi må samarbeide med forskningsmiljøene i Trondheim. Her har vi NGU, NTNU og SINTEF som alle jobber med teknologi i verdensklasse. Disse miljøene kan bruke problematikken på Løkken - og gjennom et samarbeid med bevilgende myndigheter finne teknologiløsninger som ikke bare løser miljøproblemer, men som også gir arbeidsplasser, mente Are Hilstad.

- En arv, en idyll, en næringsvei
Fylkestingsrepresentant Sivert Berg (AP) fra Rennebu beskrev Orkla som en arv vi må forvalte, en idyll vi må bevare og et næringsgrunnlag vi må utvikle. - Vi kan ikke la Orkla ødelegges. Gruveforurensingen må stoppes. Dette er et stort ansvar, og det krever stort engasjement og store investeringer. Men nå må denne saken videre, og ikke bare befinne seg på dagsorden, slik den har gjort lenge. Nei, nå må vi løfte saken fra en sak på dagsorden til et problem med konkrete løsninger. Meldal AUF har tatt ansvar - la oss håpe at sentrale organer gjør det samme, sa Berg i sin appell.

- Stolt over Meldal AUF
Det var en ydmyk AUF-leder som gikk på talerstolen i Gammelgruva. - En må jo bli påvirket av et sted som dette, innledet Eskil Pedersen.

Han brukte mye av taletida si til å framheve det ansvaret Meldal AUF har tatt ved å skape en miljøkonferanse over et veldig stort, lokalt miljøproblem. - "Tenk globalt, handle lokalt", var ett av Gro Harlem Brundtlands slagord, og det er akkurat det dere i Meldal AUF gjør. AUF er ei miljøvaktbikkje, og det skal vi fortsette å være. Vi skal engasjere oss i klimapolitikk og kampen mot den globale oppvarminga. Dere skal fortsette å engasjere dere i det store lokale problemet, nemlig gruveforurensingen. Jeg lover å ta denne saken med til Arbeiderpartiets sentralstyre og sette søkelyset på den i ulike organer der jeg ferdes, sa Pedersen.
- Jeg blir veldig stolt når jeg som AUF-leder kommer hit og ser hva et noen måneder gammelt AUf-lag har fått til. Her ser vi et engasjement helt utenom det vanlige. Takk for engasjementet, takk for en flott konferanse, takk for at dere jobber så bra, avsluttet Eskil Pedersen.

Are Hembre avsluttet konferansen med det som er blitt Gammelgruvas egen sang; "I skyggen tå et tårn", helt alene og uten akkompagnement denne gangen.

Are, à capella i Gammelgruva... Finere går det ikke an å runde av en konferanse i "Arbeidets og slitets katedral".

Miljøkonferanse Gammelgruva 300112 002

Eskil Pedersen, Are Hilstad, Sivert Berg og Are Hembre; alle sentrale aktører på Meldal AUF's miljøkonferanse.

 

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer