Gode tilbud til hørselshemmede i Meldal

 

Meldal Hørselslag har to likemenn for hørselshemmede for tida. I tillegg har Meldal kommune en egen hørselskontakt. Jo Foss i Meldal Hørselslag oppfordrer alle som har nedsatt hørsel om å benytte seg av dette tilbudet. Her kan de få mange gode råd når hørselen svikter og hjelp til å takle bruken av høreapparat.

08.06.2008 - Marit Mjøen

Hørselshemmedes LandsforbundJo Foss ønsker å orientere og oppklare bruken av titler og begrepene: Hørselshjelp, likemann og hørselskontakt:

Hørselshjelp eller likemann er hørselslagets utstrakte hjelpende hand for hørselshemmede i kommunen - både medlemmer og ikke medlemmer. Hørselsforbundet vil helst at uttrykket (tittelen) likemann skal brukes. Den viktigste årsaken for dette er at det ikke skal forveksles med hørselskontakt - som er tittel på den personen i kommunen som har ansvaret for utlevering av hjelpemidler for hørselshemmede.

Kommunen har egen hørselskontakt. Kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til Lov om kommunehelsetjenester gjennom sin hørselskontakt. I Meldal er det Åsta Resell som for tida har dette ansvaret.

Det at vi nå går bort fra tittelen hørselshjelp og kaller tilbudet for likemann for hørselshemmede, forhindrer vel ikke at det gamle uttrykket vil henge igjen en god stund. Likemann er - som namnet sier: En som er likemann for en annen hørselshemmed.

Hørselslaget oppfyller sine forpliktelser i forhold til de lagets bestemmelser gjennom sine to likemenn/hørselshjelpere. Det er Birgit Strand og Thore Bjørnaas som er Meldal hørselslags likemenn nå.

Thore har nettopp gjennomført et opplæringskurs i 2 trinn, og er likemann/hørselshjelp av profesjon.

- Nå er det vårt inderlige ønske at Birgit og Thore “blir brukt”. De bor som kjent i hver sin ende av bygda, og dette vil vel gjenspeile seg i bruken, skriver Jo Foss i en orientering fra Meldal hørselslag.

Meldals likemen for hørselshemmede treffes på telefonnumrene:

  • Birgit tlf 72 49 60 73 mobil 913 22984
  • Thore tlf 72 49 44 52 mobil 970 14662

- Tilbudet/ordninga med hørselshjelp/likemann er gratis - og: de som har apparat med slange må vite at  den bør skiftes flere ganger i året. Det samme gjelder rensing av apparatet, skifting av filter osv.
Så: Ikke vær så beskjeden da! Ring Birgit eller Thore! Ellers er vi sjølsagt mottakelig for innmeldinger: Bli medlem, forsikring av apparatet følger medlemskapet, orienterer Jo Foss.

Annonser


Medlemmer