Gratulerer Ingrid Skarstein!

 

Som første kvinne er Ingrid Skarstein valgt til leder av KS Sør-Trøndelag.

16.11.2007 -

Da Kommunenes Sentralforbund Sør-Trøndelag skulle konstituere seg etter valget, ble Ingrid Skarstein valgt til leder. Dermed er hun også medlem av sentralstyret i KS, og Meldal kommune har lettvint tilgang til et viktig nettverk som tar for seg ting som er viktige for kommunene. Hun har en unik mulighet til å ta opp ting selv også. Da vi vet at Ingrid er en dyktig og arbeidssom person, var dette en svært gledelig melding, for her kan hun få bruke seg.

Aud Inger Kalseth

Annonser


Medlemmer