Gruveforurensningen på Løkken

 

Etter tidligere utsendt forhåndsinvitasjon har vi fått positiv tilbakemelding fra godt og vel 35 personer som representerer bl.a. SFT, Bergvesenet, NIVA, Nærings- og handelsdepartementet og NTNU. En representant kommer fra stortinget. Lokale deltakere kommer fra politikken, museet og bedrifter og organisasjoner berørt av gruveforurensningsproblematikken på ulike måter.

15.06.2007 -


Vi ser fram til et matnyttig møte på Løkken der vi vil få høre om konsekvensutredningen av en representant fra Bergvesenet.
Videre vil en representant fra fylkesmannen foredra om EU’s vanndirektiv og arbeidet med dette i vårt vanndistrikt. NIVA’s representant vil si litt om dagens situasjon og alternative måter å bekjempe forurensningen på.
Det er lagt opp til en befaring i området for å se på den lokale forurensningen og de problemer dette fører med seg.
På slutten av dagen er det lagt opp til en friere agenda der vi håper å få til gode diskusjoner.

Det vil bli servert lunsj og ellers vil det bli rundstykker og kaffe/te om morgenen og påfyll utover dagen.

En del representanter fra bl.a. SFT, NHD og Bergvesenet skal delta på et folkemøte fra kl 1800, disse vil få servert middag på Bergmannskroa.

Meldal kommune ønsker alle vel møtt!

Hilsen
Ingrid Skarstein
Ordfører

Ola Bjørkøy
Leder for arbeidsgruppen

Ove Smedplass
Skr. for arbeidsgruppen


Deltakere
Arne L Haugen - Stortingsrepresentant
Arve Slørdahl - Adm.dir.
Bjørn Sølberg - Seksjonsleder drift
Bjørn Tokle Bestyrer
Bård Bergsrønning - Varaordfører
Eigil Iversen - Forsker
Grethe Braastad - Rådgiver
Jon Bergeng - Medlem
Ingvar Korsen - Fiskeforvalter
Jan Habberstad - Vassdragsforvalter
Johnny Kristensen - Politiker
Knut Schrøder - Dr. philos./Professor
Maria Thornhill - Førsteamanuensis
Morten Rødningen - Sektorleder
Odd E Halsetrønning - Daglig leder
Odd Løfshus - Driftsoperatør
Ola Bjørkøy - Politiker
Ove Smedplass - Ingeniør
Ragnar Waalen - Daglig leder
Rolf Gravrok - Stiger
Rune Krogdal - Leder
Steinar Nilsen - Senioringeniør
Øyvind Mikkelsen - Dr. scient
Christian Gløersen
Gunnar Thorsen - Dr.ing. prof.em.,
Per Zakken Brekke - Bergmester/direktør
Ingrid Skarstein - Ordfører
Harald Sørby - Senioringeniør
Ørjan Takle - Rådmann
Ellen Sletvold - Konservator
Elisabeth Berger - Underdirektør
Jens Skei - Professor/seniorrådgiver
Tore Haugen - Overingeniør
Erling Espolin Johnsen - Jurist
Glenn K Storbråten - Rådgiver
Elisabeth Berger - Underdirektør
Arne Ivar Flathen - Avdelingsleder
Annonser


Medlemmer