Hærverk i Kløvstein

 

Det var et trist syn som møtte dugnadsgjengen i Kløvsteinsbakken etter sommerferien.
Etter en befaring av anlegget i august, viste det seg at det var gjort ødeleggelser for mange titalls tusen kroner.


22.09.2011 - Magne Vullum

-Trist og skuffende, sier en oppgitt leder i Driftskomiteen for Kløvsteinsbakken, Eindride Einum.
-I tillegg til at hærverket påfører oss betydelig tap, har de som står bak opptrådt uforsvarlig med hensyn til fare for skade på andre. Dette kan jeg si ettersom bakken ofte blir benyttet av turgåere og til motbakketrening på sommerstid.
Det er rullet steiner og store, tunge trekubber fra hoppkanten og ned på flata.

De største kostnadene på hærverket skyldes i første rekke 11 knuste pleksiglassruter i ovarennet. - Dette er trolig gjort ved steinkasting, sier Einum.
Steiner som er benyttet til ødeleggelsene ligger igjen i tilløpet.

-Nå blir hærverket politianmeldt, sier Einum.
Det er også knust ruter i varmestua under fartsbrua, hvor det i tillegg er knust et armatur i taket. Flere underlagsplater som benyttes av hopperne for å beskytte skiene ved start er også ødelagt.

Kløvsteinskomiteen er takknemlig for eventuelle tips som kan føre til at de som har forvoldt ødeleggelsene blir stilt til ansvar. Det som er gjort krever en viss porsjon kraft og styrke, så helt små kan de ikke ha vært de som står bak dette, sier Einum til slutt.

Gunnar Salvesen

Hærverk i Kløvstein

Hærverk i Kløvstein

Hærverk i Kløvstein

Hærverk i Kløvstein

Hærverk i Kløvstein

Annonser


Medlemmer