Har aldri hatt permiteringer 

 

Det er 21 år siden Meldal Byggservice AS ble etablert, og bedriften har klart å overleve i et marked som hele tiden har vært prisgitt konjunkturene. I dag har bedriften 13 personer fast på lønningslista.  

27.06.2008 -
Kategori: Arkiv

Daglig leder Ola Wold tok utdannelse ved Trondheim Ingeniørskole på slutten av 70- tallet, og studerte bygg og anleggsfag, med kommunalteknikk som retning.

Som nyutdannet ingeniør fikk han jobb som kontrollør ved utbyggingen av damanlegget i Innerdalen. Det bød på mange utfordringer å skulle styre en gjeng garvede anleggsarbeidere for en ”fersking”, men det var en lærerik prosess, forteller Ola.

Senhøsten 1980 fikk han jobb ved Storås Sag & Høvleri, hvor arbeidsfeltet hans i stor grad ble prosjektering av byggefelt. Det var den tekniske delen av infrastrukturen Ola tok hånd om. Han jobbet mye med prosjekter i Sunndal-området, Østerdalen, Rennebu og Hemne.

Byggebransjen gikk inn i en lavkonjunkturtid på 80-tallet, det ble nærmest stopp i husbyggingen. Storås Sag & Høvleri fikk problemer og arbeidsplassen til Ola gikk konkurs i 1986.

Meldal Byggservice AS ble etablert året etter konkursen, og registrert som selskap i april 1987. Foruten Ola, ble Odd Landsem, Even Sinnes og Vidar Ellefsen med som aksjonærer, og de leide kontor i Meldal. (Odd Landsem solgte seg senere ut fra bedriften). Det var mange som prøvde seg i byggebransjen den gangen, men ikke alle kom heldig ut. Byggingen stagnerte over hele landet i den såkalte ”jappetiden”, Fokus bank gikk konkurs, flere banker fikk problemer og det var turbulens i hele markedet.

Meldal Byggservice AS produserte en tid også takstoler og veggelementer, men dette konseptet ble utleid til mørefirmaet Pre Tre. De leide både lokaler og utstyr, men hadde opsjon på kjøp. I 2001 ble det til at Pre Tre kjøpte både hall og alt som vedrørte takstol- og elementproduksjonen.

Meldal Byggservice AS fortsatte å bygge hus, og hadde rimelig stor markedsandel i nærmiljøet og nabokommunene. Bedriften har hele tiden kjørt ei nøktern linje, og Ola tror det har vært en fordel slik tidene nå har blitt. Det har vært gode tider i bransjen en tid nå, men Meldal Byggservice har likevel ”kjørt safe”, uten å ekspandere. Entreprenøravdelingen har aldri hatt permitteringer, sjøl om det noen ganger kunne være tilnærmet behov for det. Bedriften har nå flere byggeprosjekter innenfor landbruket lokalt. Ola har merket seg at det den senere tid er færre forespørsler på anbudssiden, og at det er en del permitteringer i markedet. Flere med enkeltforetak har nå ytret ønske om å få ansettelse igjen. Han mener media svartmaler situasjonen for sterkt, det snakkes og skrives om boligkrakk og stor fokus på priser. Ingen trær vokser rett til himmels, sier Ola, en må tilpasse seg markedet til hver tid. Han mener bedriften ikke bør bli større enn at de har kontroll på de faste kostnadene. Det blir stadig nye pålegg og krav for byggebransjen gjennom bygningslovverket. Nye endringer innebærer større isolasjonstykkelser og strengere krav til lufttetthet. Samtidig kreves det energieffektive ventilasjonsanlegg med temperaturregulering. Ola mener at når de nye tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven trår i kraft, vil det fordyre en enebolig med 100 000 – 200 000 kroner. Han sier videre at byggebransjen er blitt mer strukturert i dag, og det er nok bra, det er begått mange bommerter i byggeprosessene i hektiske tider.

Meldal Byggservice hadde i fjor en omsetning på 13. mill. kroner, og har sentral godkjenning klasse 2 på alle trinn. Bedriften er godkjent lærlingebedrift på både betong og tømmer.


 

 

Annonser


Medlemmer