Hei alle fotballinteresserte damer!!

 

Torsdag 25. november kl. 21.00 er det spillermøte i Meldalshallen.
 
Aktuelle saker: opptelling av aktuelle spillere(har vi lag?), treningsoppstart, treningstid, hva vi skal bruke opptjente kaffepenger på og eventuelt.
 
Møt opp eller meld ifra om interesse på sms til Ida Rikstad (41611353)


24.11.2010 - Jon Erik Grøset

Annonser


Medlemmer