Helikoptermålingene i Meldal.

Helikopteret, parkert på Jordhusmoen

På grunn av værforholdene trekker helikoptermålingene i langdrag. Det kan se bra ut mellom regnskurene, men det er ikke bare å bråbestemme seg.

04.09.2011 - Frode Langeng

Hver gang de letter for å utføre målinger, er det en lang prosedyre som må gjennomføres med blant annet kalibrering av måleutstyret. Helikopteret går etter forhåndsprogrammerte linjer, og piloten må passe på å fly lavere enn 100 meter over bakken. Måleutstyret består av senderspole og mottagerspole (26 meter i diameter) som henger under helikopteret. Malmer og alle andre ledere blir registrert i datamaskinen inne i helikopteret. Om kvelden sender team-lederen rådataene til selskapet Geotech sitt kontor i Sør-Afrika der de blir prosessert. Dersom kvaliteten på opptakene ikke er gode nok, må de fly linja på nytt.  De ferdig behandlede dataene blir så sendt til leteselskapet Drake Resources i Australia. Så måleresultatene fra Meldal går jorda rundt.

Helikopteret kom til Meldal den 20. august og hadde et par dager base ved rv 700 og veien til Amundmoen. Jordet var i bløteste laget, så piloten har nå funnet en annen base. Med godvær vil det ta ca en uke for å få gjennomført alle målingene. Nå håper vi på stabilt godt vær!

Gudmund Grammeltvedt

Helikopteret_ved_Jordhusmoen.JPG

Helikopteret, parkert på Jordhusmoen. Senderspolen er den lille ringen, mens den store ringen med diameter på 26 meter er mottagerspolen.

Annonser


Medlemmer